0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: October 2019

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 27.10.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 27.10.2019 1. Thi Nghe,

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 12,13/10/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 12,13/10/2019 1. Bậc

Thông báo thi cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, thi ngày 27/10/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao