0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: October 2022

Thông báo: Danh sách cấp chứng chỉ cán bộ giám khảo chấm nói viết và ra đề chấm thi

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên công bố danh sách

Thông báo kết quả thi Giấy chứng nhận tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên, ngày 01/10/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Đại học Thái Nguyên,

Thông báo thi, cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, đợt thi ngày 18/12/2022

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp