0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST) Đợt thi ngày 25/02/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật (NAT-TEST)

Lịch tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, năm 2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo: Thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 02/03/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo:Thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 03/03/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Bắc Giang

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo

Tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tổ chức Chương trình

Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2023

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp

Thông báo: Tổ chức kỳ thi đánh giá và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên học thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 17/9/2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ đối với

Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 24/6/2023 

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực

Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi ĐGNLNN Đầu vào đối với ứng viên học thạc sĩ của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO Lịch thi và danh sách phòng thi của kỳ thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ