0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: June 2021

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của ĐHTN, đợt thi 11/7/2021

THÔNG BÁO Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 20/7/2021

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật NATTEST ngày 06/6/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT NATTEST NGÀY 06/6/2021 DO DIỄN