0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Đăng ký tiếng Anh

Thông báo thi chứng chỉ tiếng Anh, đợt thi 13-15/12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh tháng 10,11,12/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, ngày thi 07/9/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên, học viên

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 13-15/9/2019

THÔNG BÁO Đại học Thái Nguyên tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh tháng 9 như

Thông báo Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh tháng 7, 8, 9/2019

THÔNG BÁO 1. ĐHTN phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thuộc Cục Quản lý chất lượng –

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc dùng cho Việt Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HV, NCS ngày 9.6.2019

  THÔNG BÁO Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-ĐHTN ngày 19/3/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 6.4.2019

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐHTN THÔNG BÁO Căn cứ thông báo số