0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: January 2022

THÔNG BÁO KHẨN: ĐHTN hoãn tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, thi ngày 23/01/2022.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, THI NGÀY 23/01/2022 Do diễn biến

Thông báo lịch thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, thi ngày 13/02/2022

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi Chứng chỉ tiếng Anh, ngày 23/01/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY  23/01/2022 1.  Thời gian dự

Thông tin thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 15/01/2022

THÔNG BÁO Về địa điểm thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 15/01/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo Lịch thi và Phòng thi, Số báo danh thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, ngày 09/01/2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 28/12/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 28/12/2021