0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Month: July 2020

Thông báo thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 25/8/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 16/8/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 11/7/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  11/7/2020 1.  Thời

Văn bản, biểu mẫu của thi cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Đại học Thái Nguyên.

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung

Văn bản, biểu mẫu của thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VÀ BIỂU MẪU Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo

Đề án thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi