0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tiếng Nhật (NAT-TEST)

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 14/6/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 14/6/2020 1. Cấp độ

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Nhật (NAT-TEST), đợt thi 14/6/2020

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản

Thông báo hoãn thi tiếng Nhật (Nat-Test) ngày 5/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Nhật Nat-test,  đợt thi ngày 05/4/2020 tại Đại

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Nhật (NAT-TEST), đợt thi 05/4/2020

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 16/02/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 16/02/2020 1. Cấp độ

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Nhật (NAT-TEST), đợt thi 16/02/2020

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 08/12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 08/12/2019 1. Cấp độ

Thông báo tổ chức thi tiếng Nhật NAT-TEST 08.12.2019

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản

Thông báo tổ chức thi tiếng Nhật NAT-TEST 20.10.2019

THÔNG BÁO V/v phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản