0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Giới thiệu về Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐNTN

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên (Trung tâm KT&QLCLGD – ĐHTN) được thành lập ngày 10/01/2019 theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ĐHTN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm là đơn vị phối hợp chuyên môn theo ngành dọc của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và Trung tâm Khảo thí quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về khảo thí và phát triển chương trình theo phân quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kể từ khi thành lập, Trung tâm không ngừng hoàn thiện và nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cũng như thường xuyên đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá theo hướng đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trung tâm dần khẳng định vị thế góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam cũng như cả nước.

Cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ Trung tâm thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan ĐHTN

– Gồm 13 Đảng viên.

– Ban Chi ủy:

+ Bí thư: Lê Hùng Linh.

+ Phó bí thư: Nguyễn Trọng Du.

+ Ủy viên: Hoàng Thị Cương.

2. Cơ cấu chính quyền

– Ban Giám đốc:

1. TS. Lê Hùng Linh                 – Giám đốc trung tâm. Di động: 0929.077.888; Email: lehunglinh@tnu.edu.vn

2. TS. Nguyễn Trọng Du          – Phó Giám đốc trung tâm. Di động: 0912.452.262; Email: nguyentrongdu.sfl@tnu.edu.vn

3. TS. Hoàng Thị Cương         – Phó Giám đốc trung tâm. Di động: 0983.259.988; Email: hoangcuongistnu@gmail.com

– Phòng Hành chính-Tổng hợp

+ Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của trung tâm.

+ Triển khai hệ thống quản lý điện tử, trang web của trung tâm.

+ Triển khai công tác hợp tác trong và ngoài nước.

+ Phối hợp tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc tế.

+ Phối hợp tổ chức đánh giá năng lực học sinh THPT để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Chỉ đạo, quản lý phòng: TS. Lê Hùng Linh                 – Giám đốc trung tâm.

1. Ths. Hoàng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng, Di động: 0981.960.999.

2. Ths. Dương Thế Ngọc – Phó trưởng Ban Kế hoạch tài chính – ĐHTN kiêm nhiệm Kế toán trưởng

3. Ths. Trần Kim Anh.

4. Ths. Nguyễn Thùy Linh.

5. CN. Hà Hồng Hạnh – Kế toán

– Phòng Phát triển chương trình và Bồi dưỡng

+ Quản lý đào tạo bồi dưỡng, quản lý người học, giáo viên, giảng viên.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cán bộ chấm thi, ra đề thi ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Phát triển ngân hàng câu hỏi, đề thi đánh giá các trình độ ngoại ngữ, tin học và theo nhu cầu.

+ Phát triển các chương trình đánh giá theo dự án RGEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức và thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

+ Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị.

Chỉ đạo, quản lý phòng: TS. Nguyễn Trọng Du          – Phó Giám đốc trung tâm.

1. TS. Trần Phạm Văn Cương – Trưởng phòng, Di động: 0912.324.031.

2. Ths. Nguyễn Quỳnh Dương.

3. Ths. Bùi Thị Trung Thành.

4. Ths. Trần Lệ Hằng.

5. CN. Nguyễn Thị Nga.

6. Ths. Phạm Minh Quang.

Hotline: 0977.31.9996 (cô Hằng); 0916.30.9996 (cô Thành).

– Phòng Tổ chức các hoạt động đánh giá

+ Tổ chức thi, đánh giá và cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học của ĐHTN và của Trung tâm.

+ Tổ chức và đánh giá thi THPT theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của ĐHTN.

+ Phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu vào, đầu ra các chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đăng trong toàn quốc.

+ Tổ chức và đánh giá năng lực cho cán bộ, người học theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị.

Chỉ đạo, quản lý phòng: ThS. Hoàng Thị Cương         – Phó Giám đốc trung tâm.

1.Ths. Vũ Văn Khánh   – Phụ trách phòng, Di động: 0989.764.297 .

2. CN. Phạm Thị Thiên Trang.

3. CN.  Phạm Hoàng Oanh.

Hotline: 0977.52.9996 (cô Trang – Chứng chỉ); 0913.62.9996 (cô Oanh – Chứng nhận).

Địa chỉ liên hệ:

  • Nhà T1- ĐHTN, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  • Điện thoại: 0208.3646.929; Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn; Fanpage: trungtamkhaothi.dhtn