0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Giới thiệu về Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐNTN

 

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là một đơn vị phục vụ, dịch vụ trực thuộc ĐHTN, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc ĐHTN, có vị trí tương đương với các trung tâm khác trực thuộc ĐHTN. Trung tâm có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Trung tâm có các chức năng chính sau:

  • Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề án ngoại ngữ quốc gia của ĐHTN.
  • Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ĐHTN; đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên của ĐHTN và các đơn vị, đối tượng bên ngoài khác có nhu cầu.
  • Tham mưu và triển khai hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp.
  • Tham mưu, đề xuất xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục thành viên.

 

Ban Giám đốc của trung tâm:

  • GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc
  • TS. Nguyễn Trọng Du – Phó Giám đốc
  • TS. Lê Hùng Linh – Phó Giám đốc

 

Địa chỉ liên hệ:

  • Nhà T1- ĐHTN, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  • Điện thoại: 0208.3646.929; Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn; Fanpage: trungtamkhaothi.dhtn