0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2023

tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

Căn cứ Thông báo số 1883/TB-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Đại học Thái Nguyên về việc Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2022 theo phương thức đào tạo truyền thống (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến) tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-ĐHV ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh:
     – Ngôn ngữ Anh.
     – Luât.
2. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh:

– Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

– Đối tượng tuyển sinh: Người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký (không thi tuyển). Thời gian tuyển sinh liên tục trong năm.

4. Phương thức đào tạo và thời gian đào tạo:

– Phương thức đào tạo: Môi trường học tập trực tuyến. Hoc tập mọi lúc, mọi nơi qua hệ thông E-learning. Ôn tập, thảo luận cùng giảng viên bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Thi kết thúc học phần tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên.

– Đối tượng đã có bằng THPT; Trung cấp khác ngành, Cao đẳng khác ngành: 4 năm.

– Đối tượng đã có bằng Cao đẳng cùng ngành, Đại học khác khối ngành: 2 năm.

– Người học đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trước sẽ được xét miễn trừ học phần, công nhận tín chỉ tích lũy theo quy định hiện hành.

Người học có thể học vượt để rút ngắn thời gian học tập theo quy chế đào tạo;

5. Địa điểm phát hồ sơ và thu nhận hồ sơ:

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Phòng 105, Tòa nhà T1A, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Số điện thoại liên hệ: 0981.960.999 (thầy Hoàng Tiến Dũng).

Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn.