0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của ĐHTN, đợt thi 21,22/8/2021

THÔNG BÁO

Tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại học của Đại học Thái Nguyên, thi ngày 21,22/8/2021 

Căn cứ Công văn số 1259/ĐHTN-ĐT ngày 12/7/2019 của Giám đốc ĐHTN về việc giao đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN;

Căn cứ Quyết định 1338/QĐ-ĐHTN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận đánh giá năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên trong thời gian bị ảnh hưởng COVID-19, áp dụng hình thức thi trực tuyến.

Đại học Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ để làm chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và chuẩn đầu vào đối với tuyển sinh cao học.

  1. Thời gian tổ chức nhận hồ sơ dự thi và thi.

– Thời gian dự kiến  tổ chức thi: ngày 21 và 22/8/2021.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/8/2021 – 13/8/2021.

  1. Đối tượng dự thi.

– Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên;

– Thí sinh có nhu cầu thi đánh giá năng lực tiếng Anh làm chuẩn đầu vào cao học (thí sinh có Chứng nhận này được miễn môn thi ngoại ngữ đầu vào các đợt thi cao học của ĐHTN theo Công văn số 1259/ĐHTN-ĐT ngày 12/7/2019 của Giám đốc ĐHTN) tại các cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên.

  1. Kinh phí dự thi:

– Đối với sinh viên thi bậc 2 (A2): 500.000 đ/thí sinh.

– Đối với sinh viên, học viên cao học và NCS của ĐHTN thi bậc 3-5 (B1,B2,C1): 800.000 đ/thí sinh.

– Đối với thí sinh thi làm chuẩn đầu vào cao học của ĐHTN thi bậc 3-5 (B1,B2,C1): 1.200.000 đ/thí sinh.

  1. Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục– Đại học Thái Nguyên (Thi trực tuyến qua hệ thống máy tính).
  2. Phương thức nộp hồ sơ và đóng lệ phí thi:

Nộp Hồ sơ dự thi và đóng Lệ phí thi theo 2 cách:

Cách 1: Thí sinh đến đăng ký trực tiếp tại Phòng 101, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc Phòng (bộ phận) Đào tạo Sau đại học của các Khoa trực thuộc, cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ 01 bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

+ 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (01 ảnh dán vào đơn dự thi và 03 ảnh gửi kèm).

Cách 2: Nộp Lệ phí thi qua ngân hàng và nộp Hồ sơ thi qua bưu điện.

Thí sinh thực hiện tuần tự 2 việc sau:

– Nộp tiền qua ngân hàng:

+ Tên tài khoản: Đại học Thái Nguyên.

+ Số tài khoản: 39010000634794; mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên).

+ Nội dung ghi: <họ và tên>-<số CMND/CCCD/HC>-<số điện thoại di động>-<ngôn ngữ trình độ>-<ngày thi>

– Nộp hồ sơ thi qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ 1 bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

+ 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (01 ảnh dán vào đơn dự thi và 03 ảnh gửi kèm).

+ Bản photo Giấy nộp tiền qua ngân hàng.

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thi:

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN.

Phòng 101, Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Số điện thoại: 0208.3646.929; 0977.813.995 (Cô Oanh); Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.

Văn bản, biểu mẫu đính kèm:

1. Mẫu Phiếu đăng ký dự thi cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

2. Mẫu Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ

3. Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, thi ngày 21,22.8.2021