0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo Lịch thi và Phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 16.8.2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 16.8.2020

I. Đối với thí sinh tại địa điểm Đại học Thái Nguyên:

Địa điểm thi: Tầng 2,3,4 Nhà T1B, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
1. Thi Nghe, Đọc, Viết tiếng Anh: Thi sáng CHỦ NHẬT, ngày 16/8/2020, từ 7h00-11h30.
2. Thi Nói tiếng Anh: Thi chiều CHỦ NHẬT, ngày 16/8/2020, từ 13h30-17h30.
3. Thi tiếng Trung Quốc: Thi chiều CHỦ NHẬT, ngày 16/8/2020, từ 15h00-17h30.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi tiếng Anh bậc 3-5.
2. Phòng thi và số báo danh thi Nghe, Đọc, Viết bậc 3-5.
3. Phòng thi và số báo danh thi Nói bậc 3-5.
4. Lịch thi tiếng Trung Quốc bậc 2.
5. Phòng thi và số báo danh thi tiếng Trung Quốc bậc 2.

II. Đối với thí sinh tại địa điểm Phân viện Lào Cai của Đại học Thái Nguyên:

1. Thi Nghe, Đọc, Viết tiếng Anh: Thi sáng CHỦ NHẬT, ngày 16/8/2020, từ 7h00-11h30.
2. Thi Nói tiếng Anh: Thi chiều CHỦ NHẬT, ngày 16/8/2020, từ 13h30-17h30.
3. Thi tiếng Trung Quốc: Thi sáng thứ Hai, ngày 17/8/2020, từ 07h00-09h30.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi tiếng Anh
2. Phòng thi và số báo danh thi tiếng Anh.
3. Phòng thi và số báo danh thi Nói tiếng Anh.
4. Lịch thi tiếng Trung Quốc.
5. Phòng thi và số báo danh thi tiếng Trung Quốc.