0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 09/11/2019

THÔNG BÁO

LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 09/11/2019

1. Bậc 3-5 (B1, B2, C1): Thi ca sáng thứ 7, ngày 09/11/2019, từ 7h00-11h00.
2. Bậc 2 (A2): Thi ca chiều thứ 7, ngày 09/11/2019, từ 13h30-16h30.
3. Địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Tầng 4,5 nhà T1, ĐHTN, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 buổi sáng thứ 7 ngày 09/11/2019.
2. Phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 buổi chiều thứ 7, ngày 09/11/2019.
3. Lich thi chi tiết ngày 09/11/2019
4. Hướng dẫn các bước làm bài thi ĐGNLNN bậc 2
5. Hướng dẫn các bước làm bài thi ĐGNLNN bậc 3-5
6. Một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh