0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo kết quả thi Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT ngày 07/8/2022

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 07/8/2022

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi cho thí sinh tham gia thi Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 07/8/2022.

Kết quả điểm thi (tại đây).

  1. Đại học Thái Nguyên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh:

– Thời gian: từ ngày 10/8/2022 đến 16/8/2022.

– Thủ tục phúc khảo:

+ Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu).

+ Kinh phí phúc khảo: 800.000đ/bài thi.

– Đỉa chỉ nhận: Phòng 101, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0208.3646.929; 0977.52.9996

– Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn

Đối với thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi sẽ được chấm phúc khảo vào đợt thi tiếp theo (dự kiến vào ngày 06/8/2022), kết quả phúc khảo sẽ có sau ngày thi 07 ngày. Thí sinh chỉ được đề nghị phúc khảo bài thi 01 lần.

  1. Đối với thí sinh không đề nghị phúc khảo bài thi:

Đại học Thái Nguyên sẽ ra Quyết định công nhận kết quả thi vào ngày 18/8/2022. Phát chứng chỉ dự kiến ngày 22/8/2022.

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.