0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo kết quả thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 17.01.2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 17/01/2021

 

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi cho thí sinh tham gia thi cấp Giấy chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh đợt thi 17/01/2021.

Kết quả điểm thi ngày 17/01/2021 (tại đây).

1. Đại học Thái Nguyên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh:

– Thời gian: từ ngày 03/02/2021 đến 09/02/2021.

– Thủ tục phúc khảo:

+ Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu).

+ Kinh phí phúc khảo: 800.000đ/bài thi.

– Hình thức nộp:

+ Trực tiếp tại trung tâm.

+ Chuyển phát nhanh (Đơn phúc khảo bài thi, đồng thời chuyển bản scan vào email trungtamkhaothi@tnu.edu.vn để xác định thời gian nộp phúc khảo)

2. Địa chỉ nhận:

– Phòng 101, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0208.3646.929; 0977.52.9996

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.