0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo kết quả thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 12.12.2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo đợt thi ngày 12/12/2020

 

Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi cho thí sinh tham gia thi cấp Giấy chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh đợt thi 12/12/2020.

Kết quả điểm thi ngày 12/12/2020 (tại đây).

1. Đại học Thái Nguyên nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh:

– Thời gian: từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020.

– Thủ tục phúc khảo:

+ Đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu).

+ Kinh phí phúc khảo: 800.000đ/bài thi. (thí sinh có thể chuyển kinh phí quan ngân hàng như sau: Tên tài khoản: Đại học Thái Nguyên. Số tài khoản: 39010000634794; mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thái Nguyên. Nội dung ghi: <họ và tên>-<số điện thoại di động>-<phúc khảo trình độ>-<ngày thi>)

– Hình thức nộp:

+ Trực tiếp tại trung tâm.

+ Chuyển phát nhanh (Bản phô tô Giấy nộp tiền qua ngân hàng, Đơn phúc khảo bài thi, đồng thời chuyển bản scan vào email trungtamkhaothi@tnu.edu.vn để xác định thời gian nộp phúc khảo)

2. Địa chỉ nhận:

– Phòng 101, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0208.3646.929; 0977.52.9996

Đại học Thái Nguyên trân trọng thông báo./.