0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Quyết định về việc Ban hành Quy định tổ chức Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin