0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 07.9.2019

THÔNG BÁO

LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 07.9.2019

1. Thi Nghe, Đọc, Viết: Thi sáng thứ 7, ngày 07/9/2019, từ 6h45-11h00.
2. Thi Nói: Thi chiều thứ 7, ngày 07/9/2019, từ 13h30-17h30.
3. Địa điểm thi: Giảng đường C5, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Lịch thi tiếng Anh.
2. Lịch thi tiếng Pháp.
3. Phòng thi và số báo danh thi Nghe, Đọc, Viết.
4. Phòng thi và số báo danh thi Nói.