0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Thông báo hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học và NCS ngày 9.6.2019

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc dùng cho Việt Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HV, NCS ngày 9.6.2019

  THÔNG BÁO Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-ĐHTN ngày 19/3/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 6.4.2019

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐHTN THÔNG BÁO Căn cứ thông báo số