0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi, đợt thi khảo sát năng lực tiếng Anh đối với học viên thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, đợt thi khảo sát năng lực tiếng Anh bậc 3-5 đối

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi 03/3/2024

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 02/3/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 13/01/2024

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi 14/01/2024

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục

Thông báo: Thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi 13/04/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO V/v tổ chức thi đánh giá và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo:Thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 10/04/2024

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo

Thông báo Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông tỉnh Bắc Giang

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo

Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên, đợt thi ngày 02/12/2023

THÔNG BÁO Lịch thi, phòng thi và số báo danh của kỳ thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại

Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh của Bộ GDĐT, đợt thi ngày 03/12/2023

THÔNG BÁO  Lịch thi và danh sách phòng thi, kỳ thi cấp cấp Chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo