0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Tổ chức thi

Lịch thi và phòng thi chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS ngày 07.9.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 07.9.2019 1. Thi Nghe,

Thông báo thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên, ngày thi 07/9/2019

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp Chứng nhận năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên, học viên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 17,18/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 17,18/8/2019 1. Bậc 3-5

Thông báo thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 13-15/9/2019

THÔNG BÁO Đại học Thái Nguyên tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh tháng 9 như

Thông báo hướng dẫn định dạng bài thi Vstep đợt thi ngày 17,18/8/2019

THÔNG BÁO LỊCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG BÀI THI VSTEP VÀ ÔN LUYỆN MIỄN PHÍ ĐỢT THI 17,18/8/2019 Trung tâm

Lịch thi và phòng thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 21.7.2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 21.7.2019 1. Bậc 3-5

Thông báo Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh tháng 7, 8, 9/2019

THÔNG BÁO 1. ĐHTN phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thuộc Cục Quản lý chất lượng –

Thông báo hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học và NCS ngày 9.6.2019

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao

Thông báo tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bâc dùng cho Việt Nam

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho HV, NCS ngày 9.6.2019

  THÔNG BÁO Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-ĐHTN ngày 19/3/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc