0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Giới thiệu

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên (Trung tâm KT&QLCLGD – ĐHTN) được thành lập ngày 10/01/2019 theo Quyết định số 69/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ĐHTN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm là đơn vị phối hợp chuyên môn theo ngành dọc của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia và Trung tâm Khảo thí quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về khảo thí và phát triển chương trình theo phân quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kể từ khi thành lập, Trung tâm không ngừng hoàn thiện và nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cũng như thường xuyên đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá theo hướng đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trung tâm dần khẳng định vị thế góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam cũng như cả nước.

Cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ Trung tâm thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan ĐHTN

– Gồm 13 Đảng viên.

– Ban Chi ủy:

+ Bí thư: Lê Hùng Linh.

+ Phó bí thư: Nguyễn Trọng Du.

+ Ủy viên: Hoàng Thị Cương.

2. Cơ cấu chính quyền

– Ban Giám đốc:

1. TS. Lê Hùng Linh                 – Giám đốc trung tâm. Di động: 0929.077.888; Email: lehunglinh@tnu.edu.vn

2. TS. Nguyễn Trọng Du         – Phó Giám đốc trung tâm. Di động: 0912.452.262; Email: nguyentrongdu.sfl@tnu.edu.vn

3. TS. Hoàng Thị Cương         – Phó Giám đốc trung tâm. Di động: 0983.259.988; Email: hoangcuongistnu@gmail.com

– Phòng Hành chính-Tổng hợp

+ Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức và người lao động, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của trung tâm.

+ Triển khai hệ thống quản lý điện tử, trang web của trung tâm.

+ Triển khai công tác hợp tác trong và ngoài nước.

+ Phối hợp tổ chức thi, cấp chứng chỉ quốc tế.

+ Phối hợp tổ chức đánh giá năng lực học sinh THPT để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Chỉ đạo, quản lý phòng: TS. Lê Hùng Linh                 – Giám đốc trung tâm.

1. Ths. Hoàng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng; Di động: 0981.960.999.

2. Ths. Dương Thế Ngọc – Phó trưởng Ban Kế hoạch tài chính – ĐHTN kiêm nhiệm Kế toán trưởng

3. Ths. Trần Kim Anh.

4. Ths. Nguyễn Thùy Linh.

5. CN. Hà Hồng Hạnh – Kế toán

6. CN. Lương Thị Thu Uyên.

– Phòng Phát triển chương trình và Bồi dưỡng

+ Quản lý đào tạo bồi dưỡng, quản lý người học, giáo viên, giảng viên.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cán bộ chấm thi, ra đề thi ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Phát triển ngân hàng câu hỏi, đề thi đánh giá các trình độ ngoại ngữ, tin học và theo nhu cầu.

+ Phát triển các chương trình đánh giá theo dự án RGEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức và thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

+ Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị.

Chỉ đạo, quản lý phòng: TS. Nguyễn Trọng Du          – Phó Giám đốc trung tâm.

1. TS. Trần Phạm Văn Cương – Trưởng phòng; Di động: 0912.324.031.

2. Ths. Nguyễn Quỳnh Dương.

3. Ths. Bùi Thị Trung Thành.

4. Ths. Trần Lệ Hằng.

5. CN. Nguyễn Thị Nga.

6. Ths. Phạm Minh Quang.

Hotline: 0977.31.9996 (cô Hằng); 0916.30.9996 (cô Thành).

– Phòng Tổ chức các hoạt động đánh giá

+ Tổ chức thi, đánh giá và cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học của ĐHTN và của Trung tâm.

+ Tổ chức và đánh giá thi THPT theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của ĐHTN.

+ Phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu vào, đầu ra các chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đăng trong toàn quốc.

+ Tổ chức và đánh giá năng lực cho cán bộ, người học theo nhu cầu của các tổ chức, đơn vị.

Chỉ đạo, quản lý phòng: TS. Hoàng Thị Cương         – Phó Giám đốc trung tâm.

1.Ths. Vũ Văn Khánh   – Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng; Di động: 0989.764.297 .

2. CN. Phạm Thị Thiên Trang.

3. CN.  Phạm Hoàng Oanh.

4. Ths. Đặng Quang Huy

Hotline: 0977.52.9996 (cô Trang – Chứng chỉ); 0913.62.9996 (cô Oanh – Chứng nhận).

Chức năng

1. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia của ĐHTN.

2. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra cho học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ĐHTN; đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên của ĐHTN và các đơn vị, đối tượng bên ngoài khác có nhu cầu.

3. Nghiên cứu, tư vấn, triển khai các hoạt động trong các lĩnh vực, quản lý phát triển chương trình giáo dục và khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục trên phạm vi cả nước; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khảo thí; phát triển các bộ công cụ kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu phát triển chương trình và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

5. Triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục các cấp, các bậc học; thực hiện chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế về giáo dục cho các đối tượng có nhu cầu trên phạm vi toàn quốc.

6. Tham mưu, đề xuất xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục thành viên.

Tổ chức khảo thí:

Hiên tại trung tâm đang triển khai tổ chức khảo thí một số chướng chỉ trong nước và quốc tế sau:

1. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên cho sinh viên, học viên cao học.

3. Tổ chức thi và cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho ứng viên xét tuyển đào tạo thạc sĩ của Đại học Thái Nguyên và các trường đại học có nhu cầu.

4. Phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật của Ủy ban quản lý Japanese-Nattest.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia của ĐHTN.

2. Tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Cán bộ chấm thi, ra đề thi các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các đơn vị trung tâm đã bồi dưỡng cho các lớp ra đề, chấm thi:

2.1 Học viện An ninh nhân dân.

2.2 Trường Đại học Sài gòn.

2.3 Trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

2.4 Trường Đại học Mở TP HCM.

2.5 Trường Đại học Công Thương TP HCM.

2.6 Trường Đại học Ngoại thương.

2.7 Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

2.8 Học viện Khoa học Quân sự.

2.9 Trường Đại học Thương mại.

2.10 Học viện Cảnh sát.

2.11 Trường Đại học Nam Cần thơ.

2.12 Học viện Ngân hàng Hà Nội.

2.13 Trường Đại học Lạc Hồng.

2.14 Trường Đại học Thủ dầu một.

2.15 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

2.16 Trường Đại học Duy tân.

2.17 Trường Đại học Phenikaa.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Đào tạo tiếng Nhật và chuyên môn theo yêu cầu lao động tại Nhật Bản.

5. Thực hiện các hợp đồng đào tạo bồi dưỡng theo nhu cầu của đơn vị, cơ quan, tổ chức.

(Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN,  Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.)

Thời gian qua, Trung tâm luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên, coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất. Đến thời điểm hiện tại, với đội ngũ giảng viên bao gồm hơn 250 giảng viên ngôn ngữ Anh thuộc các trường Đại học thành viên và Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên, có trình độ cao, có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có bề dày kinh nghiệm giảng dạy; trong đó 30 giảng viên có trình độ tiến sĩ; luôn cập nhật những xu hướng và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất vào trong từng bài giảng,  giúp phát triển tối đa năng lực và khả năng tư duy ngôn ngữ của học viên.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn có đội ngũ cộng tác viên, trợ giảng được tuyển chọn từ các sinh viên chuyên ngữ xuất sắc sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của học viên giúp đạt được hiệu quả cao nhất trong từng buổi học cũng như hỗ trợ học viên học tại nhà qua các phần mềm dạy và học trực tuyến trong suốt quá trình học tập.

(Có 21 Phòng lab trang bị máy tính hơn 777 máy tính Dell đồng bộ hiện đại)

(Hệ thống máy chủ hiện đại phục vụ học online và đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính)

(Phòng họp, học nhóm)

(Không gian thoáng mát, sạch sẽ, hiện đại)

Đặc biệt, Trung tâm KT&QLCLGD – ĐHTN có hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến bao gồm hệ thống máy chủ với 11 phòng Lab trang bị máy tính hiện đại được đầu tư bởi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phục vụ cho việc thi thử/thi đánh giá năng lực tiếng Anh của học viên, và các phòng học tiếng Anh chuyên biệt đáp ứng đầy đủ yêu cầu về lớp học, thiết bị hỗ trợ cho việc dạy, học và thực hành Ngoại ngữ từ cơ bản, nâng cao, luyện thi, thiết bị nghe nhìn và lọc thu âm thanh phát âm hiện đại đem đến sự đánh giá tốt nhất cho người học, thí sinh….

Các khóa học tại Trung tâm KT&QLCLGD – ĐHTN luôn được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, trình độ của học viên (Từ bậc 1 đến bậc 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Qua đó, giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và toàn diện. Mục đích chính của các chương trình đào tạo của Trung tâm là giúp học viên đạt được kết quả mong muốn trong các kỳ thi cấp chứng chỉ. Học viên có thể lựa chọn hình thức học trực tiếp hoặc học trực tuyến qua các phần mềm dạy và học.

(Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học)

Địa chỉ trung tâm:

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN.

Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Vị trí trên bản đồ:  Tại đây

Số điện thoại: 0208.3646.929

Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn

Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/; http://vstep.tnu.edu.vn/