0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 10/10/2021

THÔNG BÁO

LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 10/10/2021

  1. Cấp độ Q3, Q5: Thi ca sáng, 8h00 thí sinh có mặt tại phòng thi.
  2. Cấp độ Q2, Q4: Thi ca chiều, 12h00 thí sinh có mặt tại phòng thi.
  3. Địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Nhà T1, ĐHTN, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
  4. Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng – ĐHTN thông báo các thí sinh dự thi Nat-test ngày 10/10/2021 thực hiện quy định ra/vào tỉnh Thái Nguyên theo Công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 và 4716/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Chi tiết xem tại file đính kèm.
Thí sinh lưu ý:
  1. Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng 8h00 vào buổi sáng và 12h00 vào buổi chiều.
  2. Khi vào phòng thi, Thí sinh chỉ mang: giấy tờ tùy thân, thẻ dự thi, bút chì, bút bi, tẩy, khẩu trang; Còn lại không được mang bất cứ vật dụng gì khác vào phòng thi (kể cả đồng hồ…).
  3. Chỉ dẫn đường đến trung tâm: https://goo.gl/maps/X21Tx1BV6dKDVLHm6
Xem chi tiết:
1. Kế hoạch, thời gian thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 10.10.2020
2. Số báo danh, phòng thi cấp độ Q3
3. Số báo danh, phòng thi cấp độ Q4
4. Số báo danh, phòng thi cấp độ Q5
5. Công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
6. Công văn số 4716/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên