0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo khẩn: Hoãn lịch thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật NATTEST ngày 08/8/2021

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO

HOÃN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT, THI NGÀY 08/8/2021

Do diễn biến của dịch  COVID phức tạp và khó lường, Đại học Thái Nguyên quyết định:
1. Đối với thi chứng chỉ tiếng Anh:
– Tạm hoãn tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh, đợt thi 08/8/2021.
– Đại học Thái Nguyên sẽ bảo lưu đăng ký thi, kinh phí dự thi của thí sinh và chuyển vào đợt thi tiếp theo dự kiến 22/9/2021.
– Nếu thí sinh không bảo lưu thì có thể rút lại toàn bộ kinh phí dự thi.
2. Đối với thi tiếng Nhật Nattest:
– Tạm hoãn tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Nhật Nattest, đợt thi 08/8/2021.
– Đại học Thái Nguyên sẽ bảo lưu đăng ký thi, kinh phí dự thi của thí sinh và chuyển vào đợt thi tiếp theo dự kiến 10/10/2021.
Thông tin chi tiết liện hệ:
Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – ĐHTN.
   – Phòng 101, Nhà T1 – ĐHTN, P. Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên.
   – Số điện thoại: 0208.3646.929; 0977529996 (cô Trang).
   – Website: http://trungtamkhaothi.tnu.edu.vn/.
Đại học Thái Nguyên rất mong thí sinh thông cảm và chung tay cùng phòng chống dịch COVID hiệu quả.
Trân trọng cảm ơn.