0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 16/02/2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 16/02/2020

1. Cấp độ N3, N5: Thi ca sáng Chủ nhật, ngày 16/12/2020, từ 8h00-11h50.
2. Cấp độ N4: Thi ca chiều Chủ nhật, ngày 16/12/2020, từ 12h00-15h35.
3. Địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Tầng 2,3 nhà T1, ĐHTN, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Kế hoạch, thời gian thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 16.02.2020
2. Sơ đồ phòng thi
3. Số báo danh, phòng thi cấp độ N3
4. Số báo danh, phòng thi cấp độ N4
5. Số báo danh, phòng thi cấp độ N5