0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 14/6/2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NAT-TEST) NGÀY 14/6/2020

1. Cấp độ N3, N5: Thi ca sáng Chủ nhật, ngày 14/6/2020, từ 8h00-11h50.
2. Cấp độ N4, N2: Thi ca chiều Chủ nhật, ngày 14/6/2020, từ 12h00-15h35.
3. Địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Nhà T1B, ĐHTN, Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.
Xem chi tiết:
1. Kế hoạch, thời gian thi tiếng Nhật (NAT-TEST) ngày 14.6.2020
2. Sơ đồ phòng thi
3. Số báo danh, phòng thi cấp độ N3, N5
4. Số báo danh, phòng thi cấp độ N4, N2