0208 3646 929 trungtamkhaothi@tnu.edu.vn Nhà T1 - ĐHTN, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Category: Khảo thí tiếng Anh

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 31/5/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY  31/5/2020 (cũ 29,30/5/2020)

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 27/6/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Lịch thi và phòng thi giấy chứng nhận tiếng Anh cho sinh viên, học viên và NCS ngày 24.5.2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 24.5.2020 1. Thi Nghe,

Thông báo thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 24/5/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 29,30/5/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo hoãn tổ chức thi Chứng chỉ năng lực tiếng Anh ngày 18,19/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 18,19/4/2020. Căn

Thông báo hoãn thi cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh ngày 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên và nghiên

Thông báo thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (VSTEP), đợt thi 18,19/4/2020

THÔNG BÁO Tổ chức thi và cấp Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (VSTEP) theo Khung năng lực ngoại ngữ

Thông báo lịch thi, phòng thi, số báo danh thi chứng chỉ tiếng Anh ngày 14/3/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NGÀY 14/3/2020 1. Bậc

Thông báo tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của ĐHTN, đợt thi 12/4/2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cho sinh viên, học viên cao